EN | FI

Ohjeet osakkeenomistajille*

Miten hyväksyn ostotarjouksen?

Tilin- tai varainhoitajasi lähettää sinulle hyväksymislomakkeen ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi. Seuraathan näitä ohjeita. Muistathan toimittaa hyväksymislomakkeen ilmoitetun määräajan puitteissa.

En ole saanut ohjeita tilinhoitajaltani tai varainhoitajaltani. Miten minun tulisi toimia?

Mikäli et ole saanut ohjeita tilinhoitajaltasi tai varainhoitajaltasi, olethan yhteydessä tilinhoitajaasi tai varainhoitajaasi. Toissijaisesti voit olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tikkurila-offer@danskebank.com.

Voinko myydä vain osan osakkeistani?

Voit hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien osakkeiden osalta, jotka ovat osakkeiden hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jona hyväksymiseen liittyvä osakkeitasi koskeva liiketoimi toteutetaan. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti.

Onko ostotarjouksen hyväksyminen maksullista?

PPG vastaa tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, ostotarjouksen mukaisten osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta ja tarjousvastikkeen maksamisesta.

Kukin Tikkurilan osakkeenomistaja vastaa kuitenkin hänelle/sille aiheutuvista tilinhoitajien maksuista, jotka perustuvat osakkeenomistajan ja tilinhoitajan väliseen sopimukseen, kuten myös osakkeenomistajille aiheutuvista tilinhoitajien, varainhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista.

Ostotarjouksen mukaisen käteisen vastaanottaminen voi olla verotettava liiketoimi Tikkurilan osakkeenomistajalle sovellettavien verolakien mukaan, mukaan lukien osakkeenomistajan asuinmaan/kotipaikan lait. Tikkurilan osakkeenomistaja vastaa kaikista verovelvoitteista, jotka tällaiselle osakkeenomistajalle syntyvät ostotarjouksen mukaisesta käteisvarojen vastaanottamisesta. Kutakin Tikkurilan osakkeenomistajaa kehotetaan kääntymään oman riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Milloin saan maksun osakkeistani?

Tarjousvastike maksetaan arviolta tarjousajan päättymistä seuraavana neljäntenä (4.) pankkipäivänä jokaisen Tikkurilan osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Todellinen aika, jona osakkeenomistaja saa maksun, riippuu rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä kussakin tapauksessa omistajan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän välisestä sopimuksesta.

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa PPG julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden osakkeiden osalta, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.

PPG pidättää itsellään oikeuden lykätä tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Voinko peruuttaa hyväksyntäni?

Voit peruuttaa antamasi ostotarjouksen hyväksynnän milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) siihen saakka, kunnes PPG on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi, mikä tapahtuu kun kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai kun PPG on luopunut niistä. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo antamaasi ostotarjouksen hyväksymistä osakkeista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika), paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen PPG:n ostotarjouksen toteuttamista.  

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä toimitettiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus.

Tikkurilan osakkeenomistaja, joka on pätevästi peruuttanut ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä ostotarjouksen uudelleen tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika). Tikkurilan osakkeenomistaja, joka peruuttaa ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. 

Mikäli PPG jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, tällaisen mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Mistä saan lisätietoa hyväksynnästä?

Lisätietoja löydät tarjousasiakirjasta, joka on saatavilla osoitteista https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com ja https://danskebank.fi/tikkurila. Olethan yhteydessä tilinhoitajaasi tai varainhoitajaasi hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Toissijaisesti voit ottaa yhteyttä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tikkurila-offer@danskebank.com.

* Tämä sivu sisältää vain tiivistelmän osakkeenomistajien ohjeista. Katso tarkemmat tiedot tarjousasiakirjasta.

Käytämme tällä sivustolla evästeitä selainkokemuksesi parantamiseksi, yleisömme mittaamiseksi, hyödyllisten tietojen keräämiseksi, jotta voimme tarjota sinulle soveltuvampia mainoksia ja antaa sinun jakaa sivustolla sosiaalisessa mediassa tekemisiäsi.
Saat lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä tai saadaksesi lisää vaihtoehtoja, napsauta TÄSTÄ. Napsauttamalla "Hyväksyn" -painiketta osoitat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Hyväksyn