EN | FI

Kysymyksiä & Vastauksia

Miksi PPG tekee Ostotarjouksen kaikista Tikkurilan osakkeista?

PPG näkee Tikkurilassa merkittävää arvoa ja potentiaalia ja odottaa siten tekevänsä huomattavia investointeja Tikkurilan infrastruktuuriin ja henkilöstöön sekä tarjoavansa Tikkurilalle pääsyn PPG:n globaaliin, monipuoliseen maali-, pinnoite- ja erikoismateriaalitarjoamaan, jolla Tikkurila pystyy rakentamaan ja syventämään edelleen asiakassuhteitaan, kehittämään rinnakkaisia tuotteita sekä pääsemään uusille markkinoille.

Ostotarjouksen toteutuessa PPG odottaa asemoivansa Tikkurilan liiketoimintansa perustaksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Venäjällä ja mahdollisesti muualla.

PPG aikoo edistää ja ylläpitää Tikkurilan identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja, mukaan lukien sen sitoutumisen luoda kestävää arvoa kaikille sidosryhmille sekä sen useat investoinnit paikallisiin yhteisöihin ja ihmisiin. PPG odottaa myös säilyttävänsä Tikkurilan liiketilat Suomessa sekä lukuisat tuotanto-, jakelu- ja myyntikeskukset Pohjoismaissa. Lisäksi PPG aikoo jatkaa investoimista Tikkurilan työntekijöihin sekä mahdollisesti tarjota merkittäviä rooleja monille Tikkurilan avainhenkilöille.

PPG näkee Tikkurilan vahvan jakelupotentiaalin alustana monien PPG:n perinnetuotteiden voimakkaalle kasvulle sen suoja- ja merenkulku-, viimeistely- ja kevyiden teollisuuspinnoitteiden liiketoiminnoissa sekä laajentavan Tikkurilan ja PPG:n yhdistettyä läsnäoloa maissa, joissa Tikkurila toimii.

Mikä on osaketta kohden tarjottu Tarjousvastike ja preemio?

Tarjousvastike on 34,00 euroa käteisenä jokaisesta Tikkurilan osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike on Ostotarjouksen ehdoissa kuvatun mukaisesti alisteinen mahdollisille oikaisuille osingonmaksusta ja tietyistä muista tapahtumista johtuen.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

noin 126,1 prosenttia verrattuna Tikkurilan osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 17.12.2020, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistusta edeltävänä kaupankäyntipäivänä;

noin 131,7 prosenttia verrattuna Tikkurilan osakkeen kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti; ja

noin 141,7 prosenttia verrattuna Tikkurilan osakkeen kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti.

Mitä Tikkurilan hallitus on lausunut Ostotarjouksesta?

Tikkurilan hallitus suosittelee, että Tikkurilan osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen omistamiensa osakkeiden osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Heikki Westerlund, Tikkurilan hallituksen jäsen ja Tikkurilan hallituksen riippumattomia jäseniä edustavan komitean puheenjohtaja, sanoi: "Olemme huolellisesti arvioineet PPG:n kykyä olla jatkossa Tikkurilan hyvä ja vahva omistaja. Tikkurila voi hyötyä PPG:n pitkäaikaisesta tuotekehitysosaamisesta, raaka-aineiden hankinnan ostovoimasta sekä teollisuustuotteiden vahvasta asemasta. Olemme ottaneet työssämme huomioon myös työntekijöiden aseman ja tulevaisuuden mahdollisuudet osana suurempaa kokonaisuutta sekä PPG:n strategian kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa. Edellä mainitut tekijät ja osakkeenomistajille tarjottu kohtuullinen vastike huomioon ottaen hallitus katsoo, että tarjous on hyvä ja kohtuullinen vaihtoehto Tikkurilalle ja sen osakkeenomistajille.”

Mitä suuret osakkeenomistajat ovat lausuneet Ostotarjouksesta?

Ostotarjouksen yhteydessä tietyt suuret osakkeenomistajat eli Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jotka edustivat yhdessä noin 9,32% Tikkurilan kaikista osakkeista, ovat myyneet osakkeensa PPG:lle 34,00 euron osakekohtaiseen hintaan. Tikkurilan suurin osakkeenomistaja, Oras Invest Oy, joka edustaa noin 20,01% Tikkurilan kaikista osakkeista, on ehdoitta sitoutunut myymään PPG:lle kaikki sen omistamat osakkeet 34,00 euron osakekohtaiseen hintaan, tiettyjen viranomaishyväksyntöjen saamisen jälkeen, ja on lisäksi antanut ehdoitta peruuttamattoman sitoumuksensa ostotarjouksen tueksi.
 
Annika Paasikivi, Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja, sanoi: "Tikkurila on hieno yritys, jolla on vahvat brändit ja pitkä historia. Viime viikkojen aikana useat teolliset yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Tikkurilaa kohtaan. Olemme Oras Investissä arvioineet tilanteen huolellisesti ja tehneet päätöksen myydä Tikkurila-omistuksemme suoraan PPG:lle. Päätöksentekomme perustui kolmeen keskeiseen asiaan: Tikkurila-kaupan toteutumisen edellytysten paraneminen, merkittävästi korkeampi hinta, jota tarjotaan kaikille osakkeenomistajille sekä vahva teollinen yhteensopivuus ja tuki Tikkurilan tulevaa kasvua ajatellen. Olemme tyytyväisiä voidessamme olla osa tätä ratkaisua, joka tarjoaa selkeän polun eteenpäin."

Onko Ostotarjous ehdollinen viranomaishyväksynnöille?

Kyllä: Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen viranomaishyväksyntöjen saannille.

Euroopan komissio,työ- ja elinkeinoministeriö ja Kazakstanin kilpailuviranomainen (Agency for Protection and Development of Competition of the Republic of Kazakhstan) ovat antaneet hyväksynnän Tikkurilan Osakkeiden hankinnalle. Ostotarjous on edelleen ehdollinen Venäjän kilpailuviranomaisen FAS:in (Federal Antimonopoly Service) (”FAS”) hyväksynnän saannille. Venäjän tarkastusprosessiin on vaikuttanut äskettäin ilmoitettu työn keskeytys Venäjällä 1.5.2021 – 10.5.2021 välisenä aikana COVID-19 rajoitusten ja yleisten vapaapäivien seurauksena. Kuten kaikkien ulkomaisten ostajien kohdalla, FAS:in tarkastusprosessi sisältää arvioinnin siitä, pitäisikö transaktion olla ulkomaisten sijoitusten tarkistuksen kohteena. Arviointi on käynnissä ja on vaikea ennustaa, milloin arviointi saadaan päätökseen. PPG ei ole tietoinen mistään transaktioon liittyvistä ulkomaisiin sijoituksiin tai kilpailuasioihin liittyvistä ongelmista tai huolenaiheista ja on edelleen sitoutunut toteuttamaan Ostotarjouksen niin pian kuin mahdollista. PPG tiedottaisi hyväksynnästä ja ilmoittaisi Suomen ostotarjoussäännösten mukaisesti tarjousajan päättymispäivän (noin kaksi viikkoa ilmoituksesta) saatuaan FAS:in hyväksynnän transaktiolle.

Mitä voi tapahtua Ostotarjouksen jälkeen?

Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen PPG:n omistusosuus ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä, PPG tai sen konserniyhtiö aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn lunastaakseen loput Tikkurilan osakkeet niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin puolet (1/2) yhtiön yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää hallituksen jäsenten nimittämisestä ja osingon jakamisesta, ja osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön. Jos PPG:n omistusosuus Tikkurilassa jäisi alle yhdeksäänkymmeneen (90) prosenttiin Tikkurilan osakkeista ja äänistä, Tikkurila voisi tulla tiettyjen toimenpiteiden ja yritysjärjestelyjen, kuten esimerkiksi listaamattomaan yhtiöön sulautumisen mukaan lukien käteisvastiketta vastaan, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin, enemmän joustavuutta sallivaan kotipaikkaan muuttamisen tai Tikkurilan yhtiöjärjestyksen muutoksen, kohteeksi.

Milloin ja miten PPG julkistaa Ostotarjouksen tulokset?

PPG julkistaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen tiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Alustavan tuloksen julkistuksen yhteydessä PPG ilmoittaa, toteuttaako se Ostotarjouksen, sillä edellytyksellä, että Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat edelleen täyttyneitä Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistuspäivänä ja jatkaako PPG Tarjousaikaa. PPG julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä PPG vahvistaa lisäksi niiden osakkeiden prosentuaalisen osuuden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

PPG ilmoittaa mahdollisen jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden alustavan prosentuaalisen osuuden arviolta ensimmäisenä (1.) jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä ja lopullisen prosentuaalisen osuuden arviolta kolmantena (3.) jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.

Käytämme tällä sivustolla evästeitä selainkokemuksesi parantamiseksi, yleisömme mittaamiseksi, hyödyllisten tietojen keräämiseksi, jotta voimme tarjota sinulle soveltuvampia mainoksia ja antaa sinun jakaa sivustolla sosiaalisessa mediassa tekemisiäsi.
Saat lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä tai saadaksesi lisää vaihtoehtoja, napsauta TÄSTÄ. Napsauttamalla "Hyväksyn" -painiketta osoitat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Hyväksyn